Dostępność
FB

Dział Dawców i Pobierania

Kierownik:

lek. med. Tadeusz Czuduk

 • tel.: 77 44 13 817;
 • email: dzial.dawcow@rckik-opole.com.pl


W skład działu wchodzą:

 • Rejestracja
 • Gabinet lekarski
 • Pracownia Pobierania krwi
 • Ekipy wyjazdowe

Zakres zadań:

 • Prowadzenie rejestru i kartotek krwiodawców
 • Prowadzenie rejestru dawców zdyskwalifikowanych na stałe
 • Kwalifikowanie przez lekarza dawców i kandydatów na dawców krwi na podstawie badań przedmiotowych i wywiadu medycznego.
 • Zapewnienie opieki lekarskiej nad dawcą podczas oddawania krwi
 • Udzielanie informacji medycznych dawcom i kandydatom na dawców
 • Pobieranie krwi pełnej, osocza metodą plazmaferezy i wykonywanie trombaferezy
 • Pobieranie krwi do celów autotransfuzji
 • Organizowanie wyjazdowych akcji honorowego krwiodawstwa

RhD (+) plus

A RhD plus wysoki stan
B RhD plus wystarczający stan
AB RhD plus wystarczający stan
0 RhD plus wysoki stan

RhD (-) minus

A RhD minus średni stan
B RhD minus średni stan
AB RhD minus średni stan
0 RhD minus wystarczający stan

Galeria Zdjęć

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.