Dostępność
FB

NASZA KREW - NASZA OJCZYZNA

Celem przedsięwzięcia jest:

Pomoc w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego poprzez łagodzenie deficytu krwi w bankach krwi i w placówkach służby zdrowia. Wzmocnienie pozytywnego wizerunku funkcjonariusza publicznego. Dbając o praworządność i bezpieczeństwo obywateli, funkcjonariusz państwowy powinien być kojarzony z niesieniem pomocy i ratowaniem życia ludzkiego: jako współczesny patriota w poczuciu obowiązku i z satysfakcją oddaje drugiemu cząstkę swojego życia - krew. Akcje cząstkowe planowane są w poszczególnych jednostkach organizacyjnych i szkoleniowych Straży Granicznej , Policji,

Służby Więziennej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, jak również innych instytucjach i organizacjach oraz w punktach krwiodawstwa.

W ramach akcji Nasza Krew- Nasza Ojczyzna jest organizowana zbiórka poboru krwi dla funkcjonariuszy, a także ich rodzin.

26 listopada 2015r. miejsce parking Aresztu Śledczego w Opolu

ul. Sądowa w godz. 11:00 – 16:00.

Galeria Zdjęć

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.