Dostępność
FB
  • MotoSerce

  • Prezydent RP Andrzej Duda przesyła życzenia

  • Minister Zdrowia Andrzej Niedzielski przesyła życzenia

  • Dyrektor Narodowego Centrum Krwi Małgorzata Lorek przesyła życzenia

  • Składamy życzenia Krwiodawcom

Stan krwi na dzień: 10.08.2022

Legenda:

A RhD plus średni stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus wystarczający stan
A RhD minus średni stan
B RhD minus średni stan
AB RhD minus niski stan
0 RhD minus niski stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki
Kampania społeczna "Twoja krew, moje życie" realizowana w ramach programu polityki zdrowotnej pn "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowana ze środków Ministra Zdrowia.