Dostępność
FB

Wyszukiwarka:

Informacje ogólne o szkoleniu

Osobom zgłoszonym przez pracodawcę (lub zgłaszającym się indywidualnie) na adres e-mail podany w Formularzu zgłoszeniowym zostanie wysłany link do szkolenia, link do testu, link do ankiety oraz harmonogram szkolenia w formie pliku pdf. 

Prosimu o sprawdzanie spamu.

Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony RCKiK w Opolu jest: 

- w sprawach merytorycznych:

Dyrektor ds. medycznych: lek. Katarzyna Weiner-Szokalska - specjalista transfuzjologii klinicznej

tel.       77 4413810

W sprawach organizacyjnych prosimy wysyłać pytania na:


 

Nie można uczestniczyć w szkoleniu zbiorowo, każda osoba musi być zalogowana imieniem i nazwiskiem, co jest niezbędne do potwierdzenia obecności oraz przeprowadzenia egzaminu w formie on-line.

 

Szkolenie odbywa się na platformie Microsoft TEAMs.

Na komputerach, notebookach nie ma konieczności instalowania aplikacji, przesłany link wystarczy uruchomić w przeglądarce.

Przy korzystaniu z telefonów komórkowych należy wcześniej pobrać ze sklepu aplikację TEAMS. Aplikacja jest bezpłatna (w czasie instalacji aplikacji pojawia się pytanie o formę płatności, tutaj należy wybrać: "pomiń")

Stan krwi na dzień: 10.08.2022

Legenda:

A RhD plus średni stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus wystarczający stan
A RhD minus średni stan
B RhD minus średni stan
AB RhD minus niski stan
0 RhD minus niski stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Kampania społeczna "Twoja krew, moje życie" realizowana w ramach programu polityki zdrowotnej pn "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowana ze środków Ministra Zdrowia.