Dostępność
FB

Wyszukiwarka:

Informacje ogólne o szkoleniu

Osoby zgłoszone przez pracodawcę (lub zgłaszające się indywidualnie np. pracownicy zatrudnieni na kotrakcie bądź osoby prowadzące Indywidualną Praktykę) najpóźniej na 7 dni przed datą szkolenia proszone są o zarejestrowanie  swojego udziału w celu udostępnienia indywidualnego adresu mailowego. Po zweryfikowaniu zgłoszenia  z listą uczestników nadesłaną z PWDL (lub od uczestników indywidualnych), na podany w trakcie rejestracji adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie udziału wraz z linkiem do webinarium.

 

Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony RCKiK w Opolu jest: 

- w sprawach merytorycznych:

Dyrektor ds. medycznych: lek. Katarzyna Weiner-Szokalska - specjalista transfuzjologii klinicznej

tel.       77 4413810

W sprawach organizacyjnych prosimy wysyłać pytania na:


 

Nie można uczestniczyć w szkoleniu zbiorowo, każda osoba musi być zalogowana imieniem i nazwiskiem, co jest niezbędne do potwierdzenia obecności oraz przeprowadzenia egzaminu w formie on-line.

 

Szkolenie odbywa się na platformie Microsoft TEAMs.

Na komputerach, notebookach nie ma konieczności instalowania aplikacji, przesłany link wystarczy uruchomić w przeglądarce.

Przy korzystaniu z telefonów komórkowych należy wcześniej pobrać ze sklepu aplikację TEAMS. Aplikacja jest bezpłatna (w czasie instalacji aplikacji pojawia się pytanie o formę płatności, tutaj należy wybrać: "pomiń")

Stan krwi na dzień: 18.10.2021

Legenda:

A RhD plus wysoki stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus wysoki stan
A RhD minus wystarczający stan
B RhD minus średni stan
AB RhD minus średni stan
0 RhD minus średni stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.