Dostępność
FB

Zamówienia publiczne do 30 tys. euro

Zamówienie publiczne z dniaPrzedmiot zamówienia:Termin składania ofert-wniosków
2018-10-03

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: ZPU 42/2018

Serwis pogwarancyjny, naprawa samochodów służbowych RCKiK w Opolu i ich wyposażenia, wymiana opon oraz zakup płynu AdBlue.

2018-10-09
2018-09-19

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: ZPU 47/2018

Usługi ubezpieczeniowe na rzecz RCKiK w Opolu

2018-09-27
2018-08-22

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: ZPU 41/2018

Sukcesywna dostawa pojemników jednorazowego użytku na odpady medyczne

2018-08-28
2018-08-22

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: ZPU 43/2018

Usluga sprzątania powierzchni budynku w Kluczborku zajmowanej przez Punkt Poboru Krwi Terenowego Oddziału RCKiK w Opolu

2018-08-27
2018-07-17

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: ZPU 39/2018

Zakup i dostawa energii elektrycznej.

2018-07-24
2018-06-19

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: ZPU 34/2018

Dostawa odczynników do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej

2018-06-21
2018-06-13

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: ZPU 32/2018

Wykonanie przeglądów okresowych, prac konserwacyjnych i napraw urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych w RCKiK w Opolu

2018-06-22
2018-05-23

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: ZPU 27/2018

Odbiór i transport odpadów medycznych o kodzie 180103, 180106 i 180109 celem ich unieszkodliwienia.

2018-05-28
2018-05-08

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: ZPU 24/2018

Wykonanie badań dla 24 000 próbek donacji w celu wykrycia obecności RNA HAV i DNA B19 metodami NAT.

2018-05-15
2018-04-04

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: ZPU 20/2018

Dostawa materiałów opatrunkowych

2018-04-11
2018-03-15

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: ZPU 16/2018

Sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych

2018-03-20
2018-03-15

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: ZPU 11A/2018

Dostawa wyrobów laboratoryjnych jednorazowego użytku

2018-03-20
2018-03-14

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: ZPU 15/2018

Sukcesywna dostawa opakowań kartonowych

2018-03-17
2018-03-12

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: ZPU 17/2018

SUKCESYWNA  DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO

2018-03-19
2018-02-28

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: ZPU 12/2018

DOSTAWA ARTYKUŁÓW OCHRONNYCH (REKAWICZKI, PODKŁADY, FARTUCHY, OKULARY, KREM DO RĄK, )

2018-03-06
 

Stan krwi na dzień: 18.10.2018

Legenda:

A RhD plus wysoki stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus wysoki stan
A RhD minus wystarczający stan
B RhD minus wystarczający stan
AB RhD minus średni stan
0 RhD minus wystarczający stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.