Dostępność
FB

Wyszukiwarka:

Struktura Organizacyjna

 • Dyrektor – dr n. med. Iwona Rajca Biernacka
 • Zastępca Dyrektora ds. Medycznych –spec.transfuzjolog Andrzej Ostrowiecki
 • Kierownik Oddziału Terenowego w Brzegu – lek. med. Katarzyna Weiner-Szokalska
 • Kierownik Oddziału Terenowego w Kędzierzynie -Koźlu – lek. med. Lech Osiński
 • Kierownik Oddziału Terenowego w Kluczborku – lek. med. Janusz Banach
 • Kierownik Oddziału Terenowego w Nysie – lek. med. Zygmunt Małecki
 • Dział Zapewnienia Jakości – mgr Aleksandra Malarska
 • Dział Finansowo-Księgowy – Bogusława Blacha
 • Dział Dawców Krwi– lek.med. Tadeusz Czuduk
 • Dział Przetwarzania i Wydawania Krwi – mgr Anna Tybulczyk
 • Dział Diagnostyki Laboratoryjnej- mgr Barbara Strażnikiewicz
 • Pracownia Analiz Lekarskich,
 • Pracownia Diagnostyki Czynników Zakaźnych,
 • Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej;
 • Dział Organizacyjno-Prawny – inż. Aneta Olszowska
 • Dział Techniczny, Zaopatrzenia i Transportu – Stefan Czarniecki
 • Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Obronnych;
 • Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Ochrony Przeciwpożarowej.

Galeria Zdjęć

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.