Dostępność
FB

Wyszukiwarka:

Struktura Organizacyjna

 • Dyrektor – dr n. med. Iwona Rajca Biernacka
 • Zastępca Dyrektora ds. Medycznych – spec.transfuzjolog Andrzej Ostrowiecki
 • Kierownik Terenowego Oddziału  w Brzegu – lek. med. Katarzyna Weiner-Szokalska
 • Kierownik Terenowego Oddziału w Kędzierzynie - Koźlu – lek. med. Lech Osiński
 • Kierownik Terenowego Oddziału w Kluczborku – lek. med. Janusz Banach
 • Kierownik Terenowego Oddziału w Nysie – lek. med. Zygmunt Małecki
 • Dział Zapewnienia Jakości – mgr Aleksandra Malarska
 • Dział Finansowo-Księgowy – Bogusława Blacha
 • Dział Dawców i Pobierania– lek.med. Tadeusz Czuduk
 • Dział Preparatyki i Ekspedycji – mgr Anna Tybulczyk
 • Dział Laboratoryjny- mgr Barbara Strażnikiewicz
 • Pracownia Analiz Lekarskich,
 • Pracownia Diagnostyki Czynników Zakaźnych
 • Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej Badań Konsultacyjnych
 • Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej Badań Grup Krwi Dawców
 • Dział Organizacyjno-Prawny i Zamówień Publicznych – inż. Aneta Olszowska
 • Dział Techniczny, Zaopatrzenia i Transportu – Stefan Czarniecki
 • Dział Informatyczny i Sprawozdawczości
 • Dział Promocji i Marketingu
 • Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Obronnych
 • Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Ochrony Przeciwpożarowej
 • Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Pracowniczych

Stan krwi na dzień: 23.05.2019

Legenda:

A RhD plus wysoki stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus wysoki stan
A RhD minus wysoki stan
B RhD minus wysoki stan
AB RhD minus wysoki stan
0 RhD minus niski stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.