Dostępność
FB

Skargi i wnioski

Bezpośredni kontakt w sprawie skarg i wniosków:
45-372 Opole ul. Kośnego 55
pokój nr 4 (sekretariat)

poniedziałek - piątek w godzinach od 7.00 do 14.35

  • tel. (77) 4410820
  • fax (77) 4410821
  • e-mail: sekretariat@rckik-opole.com.pl
  • e-mail: dyrektor@rckik-opole.com.pl 

Stan krwi na dzień: 23.05.2019

Legenda:

A RhD plus wysoki stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus wysoki stan
A RhD minus wysoki stan
B RhD minus wysoki stan
AB RhD minus wysoki stan
0 RhD minus niski stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.