Dostępność
FB

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczen

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami 

Załączniki do w/w Rozporządzenia w tym : 
 

Załącznik nr 1: Wzór książki transfuzyjnej
Załącznik nr 2: Wzór SOP
Załącznik nr 3: Wzór karty identyfikacyjnej grupy krwi
Załącznik nr 4: Wzór zlecenia na badanie grupy krwi
Załącznik nr 5: Wzór zamówienia indywidualnego na krew i jej składniki
Załącznik nr 6: Wzór zlecenia wykonania próby zgodności
Załącznik nr 7: Wzór zlecenia na krew do pilnej transfuzji
Załącznik nr 8: Wzór wyniku próby zgodności
Załącznik nr 9: Wzór zgłoszenia powikłania poprzetoczeniowego
Załącznik nr 10: Wzór pisemnego zamówienia zbiorczego na krew i jej składniki
Załącznik nr 11: Wzór książki badań grup krwi
Załącznik nr 12: Wzór książki prób zgodności
Załącznik nr 13: Wzór zlecenia na konsultacyjne badania immunohematologiczne
Załącznik nr 14: Wzór zlecenia na wykonanie badań immunohematologicznych kwalifikujących do podania immunoglobuliny anty-D w ramach profilaktyki konfliktu serologicznego RhD
Załącznik nr 15: Wzór wyniku badań immunohematologicznych kwalifikujących do podania immunoglobuliny anty-D w ramach profilaktyki konfliktu serologicznego RhD
Załącznik nr 16: Wzór wyniku badania grupy krwi 

Galeria Zdjęć

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.