Dostępność
FB

Projekt europejski

Kompleksowa informatyzacja systemu krwiodawstwa i krwiolecznictwa

Projekt PL 0067 pt.: „Kompleksowa informatyzacja systemu krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce” jest realizowany przez Beneficjenta tj. Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu nalezy do Konsorcjum zrzeszającym 21 Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Polsce, będących partnerami Beneficjenta.
Projekt współfinansowany jest do 60% z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i co najmniej w 40% ze środków własnych, w ramach priorytetu 2.5. Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem.

Celem projektu jest połączenie z platformą elektroniczną umożliwiającą komunikację pomiędzy jednostkami publicznej służby krwi, co stanowi kontynuację projektu Krajowy Rejestr Dawców Krwi (realizowany przez IHiT w Warszawie). Realizacja projektu dokonana zostanie poprzez zakup sprzętu komputerowego oraz przeszkolenie personelu medycznego realizatorów w zakresie obsługi modułu łączącego systemy informatyczne Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Krajowym Rejestrem Dawców Krwi.
Przewidziane zakończenie projektu w grudniu 2010 r. 

Stan krwi na dzień: 17.02.2019

Legenda:

A RhD plus wysoki stan
B RhD plus wystarczający stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus wystarczający stan
A RhD minus średni stan
B RhD minus wystarczający stan
AB RhD minus wysoki stan
0 RhD minus wystarczający stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.