Dostępność
FB

Praca


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu zatrudni 1 osobę na  stanowisku pielęgniarki.

Wymiar etatu: pełny

Zakres obowiązków: Praca pielęgniarki w Dziale Dawców Krwi, udział w akcjach wyjazdowych na terenie województwa opolskiego, pobieranie krwi i jej składników, rejestracja dawcy.

Miejsce wykonywania pracy: Opole, teren województwa opolskiego

wykształcenie: co najmniej średnie medyczne

Umiejętności i uprawnienia: Prawo Wykonywania Zawodu Pielęgniarki. Znajomość obsługi komputera. Mile widziane osoby otwarte i cechujące się łatwością nawiązywania kontaktów.

Wynagrodzenie brutto: od 2500 do 3080 uzależnione od posiadanych kwalifikacji, dodatkowe składniki wynagrodzenia (dodatek za wysługę lat, premia uznaniowa). Wzrost wynagrodzenia po okresie próbnym, 

Wymagane dokumenty: CV, Prawo Wykonywania Zawodu Pielęgniarki.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez RCKiK  w Opolu".

Dokumenty proszę przesyłać na podany adres e-mail lub złożyć w sekretariacie RCKiK w Opolu.

Oferta ważna do 31.05.2019 r.

 

Dane pracodawcy i forma kontaktu:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu
Adres: Kośnego 55 45-372 Opole
Osoba do kontaktu: Anna Śliwińska
Telefon: 774413807 w godzinach: 08:00 do 14:00:00
E-mail: kadry@rckik-opole.com.pl

 

 

 

 Klauzula informacyjna

dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1),  informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa
   i Krwiolecznictwa w Opolu, z siedzibą: ul. Kośnego 55, 45-372 Opole.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@rckik-opole.com.pl., tel. 774413809.
 3. Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
 4. realizacja procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
 5. Dane udostępnione przez Pani/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko osoby, jednostki lub instytucje upoważnione do tego z mocy

prawa.

 1. Administrator nie zamierza przekazywać  Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, aż do ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie  danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowaniu, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 4. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji,  w której bierze Pani/Pan udział.

 

Dziękujemy za nadesłanie aplikacji, jednoczenie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Stan krwi na dzień: 26.06.2019

Legenda:

A RhD plus wysoki stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus wysoki stan
A RhD minus wysoki stan
B RhD minus wysoki stan
AB RhD minus wysoki stan
0 RhD minus niski stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.