Dostępność
FB

Obszar działania

Obszar działania Regionalnego Centrum obejmuje województwo opolskie z powiatami:

  • brzeski
  • głubczycki
  • kędzierzyńsko-kozielski
  • kluczborski
  • krapkowicki
  • nyski
  • oleski
  • opolski
  • prudnicki
  • strzelecki

z tym że dystrybucja krwi i jej składników oraz tkanek może odbywać się na terenie całego kraju.

Stan krwi na dzień: 23.05.2019

Legenda:

A RhD plus wysoki stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus wysoki stan
A RhD minus wysoki stan
B RhD minus wysoki stan
AB RhD minus wysoki stan
0 RhD minus niski stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.