Dostępność
FB

Obszar działania

Obszar działania Regionalnego Centrum obejmuje województwo opolskie z powiatami:

  • brzeski
  • głubczycki
  • kędzierzyńsko-kozielski
  • kluczborski
  • krapkowicki
  • nyski
  • oleski
  • opolski
  • prudnicki
  • strzelecki

z tym że dystrybucja krwi i jej składników oraz tkanek może odbywać się na terenie całego kraju.

RhD (+) plus

A RhD plus wysoki stan
B RhD plus wystarczający stan
AB RhD plus wystarczający stan
0 RhD plus wysoki stan

RhD (-) minus

A RhD minus średni stan
B RhD minus średni stan
AB RhD minus średni stan
0 RhD minus wystarczający stan

Galeria Zdjęć

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.