Dostępność
FB

Jednostki nadzorowane i kontrolowane

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu zgodnie z Ustawą o publicznej służbie krwi (art. 29. 1.) w celu wykonywania nadzoru specjalistycznego, dokonuje kontroli i oceny działalności zakładu opieki zdrowotnej oraz innego podmiotu prowadzącego działalność w dziedzinie krwiolecznictwa na zasadach określonych w art. 65 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności w zakresie:

 1. czynności i badań związanych z przetaczaniem krwi,
 2. badań immunohematologicznych na potrzeby krwiolecznictwa.


Jednostki nadzorowane i kontrolowane:

 • Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu.
 • Szpital Wojewódzki w Opolu.
 • Wojewódzki Specjalistyczny Zespól Neuropsychiatryczny im. Św. Jadwigi w Opolu.
 • Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Opolu.
 • 116 Szpital Wojskowy w Opolu.
 • Samodzielny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu.
 • Opolskie Centrum Onkologii w Opolu.
 • Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej.
 • Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu.
 • SP ZOZ w Głuchołazach.
 • SP ZOZ MSWiA w Głuchołazach.
 • SP ZOZ w Głubczycach.
 • SP ZOZ w Kędzierzynie – Koźlu.
 • Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku.
 • Kluczborskie Regionalne Centrum Chorób Serca i Naczyń
 • Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie.
 • SP ZOZ w Krapkowicach.
 • Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno – Reumatologicznych w Kup.
 • SP ZOZ w Namysłowie.
 • ZOZ w Nysie.
 • „Euromedicare” w Ozimku.
 • ZOZ w Oleśnie.
 • Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku.
 • ZOZ w Strzelcach Opolskich.
   
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej – ZOZ Nysa,
 • NZOZ LOMA Laboratorium Medyczne - Opole,
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej – Głuchołazy,
 • Medyczne Laboratorium Diagnostyczne NZOZ MEDICINA – Kluczbork
 • Pracownia Serologii z Bankiem Krwi – WCM Opole,
 • Laboratorium Diagnostyka Opole,
 • LAB – MED. w Namysłowie,
 • Prywatne Laboratorium Analityczne i Mikrobiologiczne Józefa Grabowska – Namysłów,
 • Dział Diagnostyki Medycznej – Brzeskie Centrum Medyczne
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej w Strzelcach Opolskich,
 • Laboratorium Analityczne – ZOZ w Oleśnie,
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej – SP ZOZ Kędzierzyn – Koźle,
 • NZOZ Laboratorium Analityczne – Zawadzkie,
 • Laboratorium Analityczne – Krapkowice,
 • NZOZ Laboratorium Analiz Medycznych ANALMED – Prudnik, Ul. Piastowska 64,
 • NZOZ Laboratorium Analiz Medycznych ANALMED – Prudnik, Ul. Powstańców Śl. 7A,
 • Laboratorium Analityczne – SP ZOZ Głubczyce,
 • Laboratorium Analiz Medycznych LAM – Nysa, Filia Korfantów
 • Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Konsorcjum NZOZ KORLAB & BB-MED. Opole

Stan krwi na dzień: 23.05.2019

Legenda:

A RhD plus wysoki stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus wysoki stan
A RhD minus wysoki stan
B RhD minus wysoki stan
AB RhD minus wysoki stan
0 RhD minus niski stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.