Dostępność
FB

Informacje nieujawniane

  • Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych Dz. U. Nr 196 poz. 1631 z 2005 
  • Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926 z 2002 

Galeria Zdjęć

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.