Dostępność
FB

Informacje nieujawniane

  • Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych Dz. U. Nr 196 poz. 1631 z 2005 
  • Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926 z 2002 

Stan krwi na dzień: 23.05.2019

Legenda:

A RhD plus wysoki stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus wysoki stan
A RhD minus wysoki stan
B RhD minus wysoki stan
AB RhD minus wysoki stan
0 RhD minus niski stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.