Dostępność
FB

Grupy krwi

  • Jeśli chcesz oddać krew, znajomość swojej grupy krwi nie jest konieczna. Takie oznaczenie jest zawsze wykonywane w RCKiK wszystkim, którzy oddali krew. Krwiodawca może uzyskać wynik badania grupy krwi już po upływie kilku dni od momentu jej oddania, a po drugiej donacji - KARTĘ IDENTYFIKACYJNĄ GRUPY KRWI.
  • Krew każdej osoby ma jedną z 4 głównych grup: A, B, AB lub O, ale tylko 15% z nich jest tzw. RhD ujemna. Ma to szczególne znaczenie, ponieważ można ją zastosować również u chorego z czynnikiem RhD dodatnim.
  • Współczesne krwiolecznictwo stosuje zazwyczaj zasadę jednoimiennego przetaczania krwi, dlatego krew każdej grupy jest cenna bez względu na RhD.

Galeria Zdjęć

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.