Dostępność
FB

Dział Techniczny, Zaopatrzenia i Transportu

Kierownik:

Stefan Czarniecki
tel.: 77 44 13 811 fax (077) 44 10 823
e-mail: zaopatrzenie@rckik-opole.com.pl stefan.cz@onet.eu
              transport@rckik-opole.com.pl

W skład działu wchodzą:

  • Sekcja gospodarcza
  • Sekcja transportu
  • Sekcja techniczna i zaopatrzenia

Stan krwi na dzień: 17.02.2019

Legenda:

A RhD plus wysoki stan
B RhD plus wystarczający stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus wystarczający stan
A RhD minus średni stan
B RhD minus wystarczający stan
AB RhD minus wysoki stan
0 RhD minus wystarczający stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.