Dostępność
FB

Dział Techniczny, Zaopatrzenia i Transportu

Kierownik:

Stefan Czarniecki
tel.: 77 44 13 811 fax (077) 44 10 823
e-mail: zaopatrzenie@rckik-opole.com.pl stefan.cz@onet.eu
              transport@rckik-opole.com.pl

W skład działu wchodzą:

  • Sekcja gospodarcza
  • Sekcja transportu
  • Sekcja techniczna i zaopatrzenia

Galeria Zdjęć

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.