Dostępność
FB

Dział Organizacyjno-Prawny i Zamówień Publicznych

Kierownik:

inż. Aneta Olszowska
tel.: 77 44 13 808
e-mail: zamowienia@rckik-opole.com.pl

 


Realizowane zadania:

  • sporządzanie i aktualizacja informacji dotyczących funkcjonowania Centrum w zakresie objętym Krajowym Rejestrem Sądowym, Rejestrem Ministra Zdrowia oraz systemem ewidencji REGON,
  • przygotowanie projektów zarządzeń i regulaminów dotyczących funkcjonowania Centrum,
  • przygotowanie i prowadzenie spraw w zakresie zamówień publicznych i ogłaszanie przetargów,
  • przygotowanie projektów umów z kontrahentami Centrum,

Galeria Zdjęć

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.