Dostępność
FB

Akty prawne stanowiące podstawę funkcjonowania

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu prowadzi działalność na podstawie:

  • Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.);
  • Ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z późn. zm.);
  • Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694,z późn. zm.);
  • Ustawy z dnia 26 października 1995 r. o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów Dz. U. Nr 138, poz. 682, z późn. zm.);
  • Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.);
  • Statutu nadanego przez Ministra Zdrowia (Dz. Urz. MZ z dnia 15 lipca 2004 r)

Galeria Zdjęć

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.