Dostępność
FB

Akty prawne stanowiące podstawę funkcjonowania

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu prowadzi działalność na podstawie:

  • Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o publicznej służbie krwi (Dz.U. z 1997 r. Nr.l06 poz.681, z późn. zm.);
  • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz.654 z późn. zm.);
  • Ustawy o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów z dnia 26 października 1995 r. (Dz.U. z 1995r. Nr 138, poz.682, z późn.zm.);
  • Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.);
  • Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity - Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz.1223 z późn. zm.);
  • Ustawy z dnia 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne (tekst jednolity - Dz.U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271 z późn. zm.);
  • Statutu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu;

Stan krwi na dzień: 13.12.2017

Legenda:

A RhD plus wystarczający stan
B RhD plus średni stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus średni stan
A RhD minus średni stan
B RhD minus średni stan
AB RhD minus średni stan
0 RhD minus średni stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.