Dostępność
FB

Życzenia

Szanowni Krwiodawcy!

Z okazji trwających Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża  gorąco dziękujemy za przepełnioną dobrocią i wrażliwością postawę, ogromne poświęcenie i ofiarność, jakie okazujecie, oddając krew. Każda kropla Waszej bezcennej krwi jest  źródłem nadziei i życia dla tych, którzy jej potrzebują.

W imieniu wszystkich biorców krwi, składamy wyrazy najgłębszej wdzięczności i uznania. Mamy nadzieję, że niezrażeni trudami codziennego życia, będziecie Państwo kontynuować tę szlachetną misję niesienia pomocy innym. Życzymy Wam zdrowia, szczęścia, pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

Życzenia składają Dyrekcja i Pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu

Galeria Zdjęć

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.