Dostępność
FB

Łańcuszek sms-owy

W związku z docierającymi do nas informacjami o odbieraniu przez mieszkańców woj. opolskiego krążących po całej Polsce sms-ów z prośbą o oddawanie dla dziecka  krwi grupy B Rh minus informujemy, że RCKiK w Opolu nie jest autorem tych informacji. Aktualny stan zapasów krwi w grupie BRh minus pozwala na zaspokojenie potrzeb pacjentów leczonych na terenie naszego województwa.
 
RCKiK w Opolu, w przypadku niskiego poziomu zapasów krwi (UWAGA! nie dopuszcza się do braku krwi) kieruje swoją prośbę o przybycie w celu oddania krwi w formie sms-ów zawsze bezpośrednio do honorowych dawców krwi, którzy wyrazili zgodę na taką formę informowania. Natomiast nigdy nie kieruje prośby o przesyłanie tych informacji innym użytkownikom sieci.

 

Zachęcamy honorowych krwiodawców oraz wszystkich ludzi dobrej woli do systematycznego oddawania krwi, niezależnie od posiadanej grupy.

Galeria Zdjęć

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.