Dostępność
FB

Zapraszamy do oddawania krwi

Uprzejmie informujemy, że nie ulegają zmienie godziny pracy w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz w podległych Terenowych Oddziałach w dniach:

  • 30.04.2018,
  • 02.05.2018  
  • 04.05.2018 

Szczegółowe godziny pracy:

Stan krwi na dzień: 18.07.2019

Legenda:

A RhD plus wysoki stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus wysoki stan
A RhD minus średni stan
B RhD minus wystarczający stan
AB RhD minus wystarczający stan
0 RhD minus niski stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.