Dostępność
FB

Raport Najwyższej Izby Kontroli

W związku z publikacją raportu Najwyższej Izby Kontroli pn. "Funkcjonowanie systemu krwiodawstwa i krwiolecznictwa" i pojawiających się w mediach artykułach, przedstawiamy oświadczenie Narodowego Centrum Krwi w przedmiotowej sprawie.


NCK OŚWIADCZENIE »

Stan krwi na dzień: 19.05.2019

Legenda:

A RhD plus wysoki stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus wysoki stan
A RhD minus wysoki stan
B RhD minus wysoki stan
AB RhD minus wysoki stan
0 RhD minus wystarczający stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.