Dostępność
FB

Raport Najwyższej Izby Kontroli

W związku z publikacją raportu Najwyższej Izby Kontroli pn. "Funkcjonowanie systemu krwiodawstwa i krwiolecznictwa" i pojawiających się w mediach artykułach, przedstawiamy oświadczenie Narodowego Centrum Krwi w przedmiotowej sprawie.


NCK OŚWIADCZENIE »

RhD (+) plus

A RhD plus średni stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus średni stan

RhD (-) minus

A RhD minus średni stan
B RhD minus średni stan
AB RhD minus średni stan
0 RhD minus średni stan

Galeria Zdjęć

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.