Dostępność
FB

Raport Najwyższej Izby Kontroli

W związku z publikacją raportu Najwyższej Izby Kontroli pn. "Funkcjonowanie systemu krwiodawstwa i krwiolecznictwa" i pojawiających się w mediach artykułach, przedstawiamy oświadczenie Narodowego Centrum Krwi w przedmiotowej sprawie.


NCK OŚWIADCZENIE »

Galeria Zdjęć

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.