Dostępność
FB

Niespokrewniony dawca szpiku

Potencjalnym Niespokrewnionym Dawcą Szpiku może zostać każda zdrowa osoba w wieku od 18 do 45 roku życia.
Osoba, która chciałaby wpisać się do Rejestru i zostać dawcą macierzystych komórek krwiotwórczych powinna:

 

  • zgłosić się do siedziby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu, do Oddziałów Terenowych lub do miejsca gdzie przeprowadzana jest akcja honorowego oddawania krwi;
  • wypełnić pisemną deklarację potwierdzającą wolę zostania dawcą szpiku;
  • wypełnić ankietę dotyczącą stanu zdrowia.

Przy zgłoszeniu do Rejestru odbywa się wstępna kwalifikacja lekarska, a ponowna przy ewentualnym dawstwie. Zawsze decyzję o kwalifikacji podejmuje lekarz. Podczas wstępnej kwalifikacji lekarskiej - pobiera się od kandydata na dawcę 5 ml krwi z żyły łokciowej, celem oznaczenia antygenów HLA kl. I i kl. II .

WAŻNE, aby przed zgłoszeniem podjąć świadomą, dobrowolną i odpowiedzialną decyzję, tak aby nie zmieniać tej decyzji w przypadku znalezienia biorcy.


UWAGA! Przy organizowaniu na akcjach wyjazdowego pobierania krwi grupowych (powyżej 10 osób) wpisów do Rejestru należy ten fakt zgłosić do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu wypełniając druk zgłoszeniowy i przesyłając go mailem pod adres sekretariat@rckik-opole.com.pl


Druk zgłoszeniowy do pobrania »

Galeria Zdjęć

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.