Dostępność
FB

Jak zostać krwiodawcą

  • Honorowym krwiodawcą zostaje każdy kto chociaż raz oddał bezinteresownie krew lub jej składniki. Każdy krwiodawca otrzymuje legitymację krwiodawcy z wpisaną grupą krwi, można ją odebrać za kilka dni lub przy następnym oddaniu!
  • Krwiodawca musi mieć ukończone 18 lat i posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem oraz numerem PESEL,pozwalający stwierdzić jego tożsamość oraz adres stałego zameldowania.
  • Osoba kwalifikowana do oddania krwi powinna odpowiadać wymaganiom zdrowotnym pozwalającym na ustalenie na podstawie badań lekarskich i laboratoryjnych, że pobranie krwi nie spowoduje ujemnych skutków dla jej zdrowia lub stanu zdrowia przyszłego biorcy.
  • Kandydat na dawcę jest kwalifikowany przez lekarza na podstawie badania lekarskiego, przeprowadzonych badań laboratoryjnych oraz wypełnionego kwestionariusza dawcy.
  • Lekarz podejmuje decyzję o zabiegu pobrania krwi lub jej składników, gdy stwierdzi się, że taki zabieg jest bezpieczny dla dawcy, a przetoczenie pobranej krwi lub jej składników bezpieczne dla biorcy. Zdanie lekarza jest decydujące!

Galeria Zdjęć

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.