Dostępność
FB

Godziny pracy

Szanowni Krwiodawcy!

Informujemy, że 14 kwietnia 2017 r. (Wielki Piątek) rejestracja Krwiodawców w RCKiK Opole odbywać się będzie w godzinach od 7.00 do 14.00.

Godziny pracy w Terenowych Oddziałach nie ulegają zmianie.

Serdecznie ZAPRASZAMY!

Stan krwi na dzień: 19.05.2019

Legenda:

A RhD plus wysoki stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus wysoki stan
A RhD minus wysoki stan
B RhD minus wysoki stan
AB RhD minus wysoki stan
0 RhD minus wystarczający stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki

Galeria Zdjęć

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.