Dostępność
FB
  • Oddaj krew 6 października 2018 na Błoniach Politechniki Opolskiej

  • Słodko jest się dzielić

  • Program lojalnościowy

  • Kolej na Ciebie uratuj życie II edycja

  • Jak zostać dawcą szpiku

Stan krwi na dzień: 18.10.2018

Legenda:

A RhD plus wysoki stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus wysoki stan
A RhD minus wystarczający stan
B RhD minus wystarczający stan
AB RhD minus średni stan
0 RhD minus wystarczający stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.