Dostępność
FB
  • spoKREWnieni służbą

  • Walentynki 2018

  • Program lojalnościowy

  • Jak zostać dawcą szpiku

  • Ulgi dla honorowych Krwiodawców

Stan krwi na dzień: 26.02.2018

Legenda:

A RhD plus wysoki stan
B RhD plus wysoki stan
AB RhD plus wysoki stan
0 RhD plus wystarczający stan
A RhD minus średni stan
B RhD minus wystarczający stan
AB RhD minus średni stan
0 RhD minus średni stan
   stan niski
   stan średni
   stan optymalny
   stan wysoki
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.