Dostępność
FB

Data: 2017-06-26
Od godziny: 09:00
Do godziny: 12:00

Nazwa placówki: Restauracja Zamkowa
Miejscowość: Polska Cerekiew
Ulica: Raciborska 3
Pobieranie:


« Powrót do Akcji wyjazdowych



Zbiórka krwi na hasło DARZ BÓR-DASZ KREW

Od 26 lipca br. do końca sierpnia br. trwa ogólnopolska zbiórka krwi organizowana z inicjatywy Polskiego Związku Łowieckiego przy współpracy 21 Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Podczas oddania krwi bądź jej składników należy podać hasło: „DARZ BÓR – DASZ KREW”.

 

Galeria Zdjęć

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.